Translate

Karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet

A. Sværmtræghed:

B. Temperament:

C. Tavlefasthed:

D. Honningudbytte:

Årskarakter:

Bifamiliens honningbytte og bigårdens gens.  honningudbytte skal, sammen med antal bifamilier i bigården, oplyses.

Nosemaprøver:

Det anbefales at udtage 60 levende bier fra hver familie; efter aflivning kan disse analyseres af Sandagergård ved Vejle.

Udrensningsevne:

Der fryses et stykke nyforseglet yngel i et døgn, og derefter sættes det tilbage i familierne ca. 2 døgn før bedømmelsen.  Udrensningen bedømmes efter ovenstående karakterskala.

Gruppegennemsnit: